Óvodai beiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Nagydobos Község Önkormányzata által fenntartott óvodába (Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 4823 Nagydobos, Fő út 131.) a gyermekeket a

Játékdélutánnal egybekötött beiratkozás időpontja: 2019. április 29. (hétfő) délután 16 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 a gyermek TAJ kártyáját,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük nevelési intézménybe történő beíratásáról.

Drabik Csaba Mihályné
intézmányvezető