Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Nagydobos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nagydobos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
gazdálkodás

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 129.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
pénzügyi ügyintéző
Ellátandó feladatok:
Összeállítja az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepcióját, illetve költségvetési javaslatát, ellátja a költségvetés módosításához, finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatokat, a hivatal és az intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli munkákat, az önkormányzati vagyonkataszter pénzügyi vonatkozású feladatait. Vezeti a jogszabályban előírt számviteli nyilvántartásokat, gondoskodik az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendelet illetve egyéb helyi önkormányzati gazdálkodással összefüggő alábbi szabályzatok elkészítéséről és karbantartásáról.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Költségvetés előkészítése, módosítása. Finanszírozáshoz kapcsolódó évközi feladatok. Vezeti a számviteli nyilvántartásokat.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, közgazdasági,
• önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás, területén eltöltött nagyobb gyakorlati - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, közgazdasági,
• önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás, területén eltöltött nagyobb gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• ECDL
• államháztartási szakon regisztrált mérlegképes könyvelői képzettség
• ASP szakredszerben való jártasság
• közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási (vagy ezzel egyenértékű) szakvizsgával való rendelkezés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát (45/2012. (III. 20) Korm. r. szerint), valamint motivációs levelét, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát; - a pályázati feltételek és a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok hitelesített másolatát); - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint - adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbír
• a pályázati feltételek és a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok hitelesített másolatát)
• a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
• adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Eszter nyújt, a +36703153792 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagydobos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4823 Nagydobos, Fő út 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NPH/1017-10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Kovács Eszter részére a jegyzo@nagydobos.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Dr. Kovács Eszter, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 129. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagydobos.hu - 2018. április 20.