PÁLYÁZAT

Nagydobos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nagydobos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 129.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző számára a Mötv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. A Hivatal vezetése; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• egyetemi végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor nyújt, a +36703153674 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagydobos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4823 Nagydobos, Fő út 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NPH/1017-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
vagy
• Elektronikus úton Kovács Gábor részére a kovacsgabor.nd@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Kovács Gábor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 129. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nagydobos.hu - 2018. február 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.