Pályázat

Nagydobos Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
köznevelési intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4823 Nagydobos, Fő út 131.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
intézményvezetői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, szakirányú óvodapedagógia,
• a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló oklevelek másolata
• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor nyújt, a +36703153674 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagydobos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4823 Nagydobos, Fő út 129. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1012/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nagydobos.hu - 2017. július 18.
• Nagydobos Községi Önkormányzat hirdetőtáblája
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.