KÖZMEGHALLGATÁS

Nagydobos Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglalt hatáskörében eljárva tisztelettel meghívja Önt a 2019. december 4-én (szerda) 14.00 órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 4823 Nagydobos, Fő u. 137.

A közmeghallgatás témája:

1. Kovács Gábor Polgármester éves beszámolója

2. Egyebek

A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ülésen kizárólag településrészi, illetőleg a település egészét érintő témakörök vethetőek fel, egyedi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal és a tisztségviselők a megjelölt fogadási időkben készséggel állnak a falulakók rendelkezésére!

Nagydobos, 2019. november 25.

Kovács Gábor

polgármester