Hulladékszállítás

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája elhunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérelmezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy használóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvényesítéséhez” utólag minden esetben közüzemi mérőóra állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) szükséges igazolnia, hogy az ingatlan lakatlan volt, ott fogyasztás nem történt, ellenkező esetben a szüneteltetni kért időszak utólagosan kiszámlázásra kerül. Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakatlan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania. Egyéb év közbeni változást (számlázási. ill. postázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie. Amennyiben az ürítés során hulladékedénye a szolgáltatónak felróható módon megsérült, abban az esetben kérem panaszát a pontos hely és idő megjelölésével írásban jelentse be. A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (járataink a hulladék begyűjtését reggel 7.00 órától végzik): 1. Vegyes hulladék gyűjtése:

A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napokon történik:

Nagydobos Szerda

Olcsva Kedd Barabás Péntek Gelénes Péntek Lónya Csütörtök Mátyus Csütörtök Vámosatya Péntek A vegyes hulladékot ingatlanonként egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 l és 80 l-es kukához tartozó díj csak akkor alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény meglétét a megvásárlásáról készült saját névre szóló számlával kell igazolni, melyet a bejelentés dátumától tudunk átállítani). A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni: így pl. nem helyezhető bele hamu, zöldhulladék. Eseti, nagy mennyiségű lakossági hulladék keletkezése esetén (pl. felújítás, bontás, lomtalanítás) Társaságunktól 5m3 -es konténer rendelhető, melynek feltételeiről ügyfélszolgálatainkon érdeklődjön. 2. Lomtalanítás: 2018. évben Társaságunk egy alkalommal, 2018. október 01-05. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos az alábbi hulladékokat kihelyezni, mivel azokat Társaságunk nem szállítja el: veszélyes hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, autógumi, elektromos háztartási nagygépek. 3. Szelektív hulladék gyűjtése: A szelektív hulladékot a Társaságunk által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. 2018-ban pályázati forrásból azoknak a lakosoknak is biztosítani tudjuk majd a gyűjtőedényeket, akik az első körből kimaradtak, de igényt tartanak rá és nem rendelkeznek díjhátralékkal. Az átmeneti időszakra szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat biztosítunk, amely ügyfélszolgálatunkon térítésmentesen átvehető. A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével az alábbi újrahasznosítható csomagoló anyagok helyezhetőek el „laposra taposva”: Műanyagok: PET ásványvizes és üdítős flakonok, kozmetikai, tisztítószeres, élelmiszeres flakonok, PE zacskók és fóliák. Papír: újságpapír, szórólap, kartonpapír, irodai papír, papírdoboz, füzet, könyv, gyümölcsleves és tejes italos kartonok. Fém: konzerves és italos dobozok. Vegyes háztartási hulladékot, szennyezett papírt és műanyagot, „hungarocellt”, joghurtos, tejfölös dobozt, 10 cm-nél kisebb és 50 cm-nél nagyobb tárgyakat, veszélyes-, zöld- és bontási hulladékot kérjük, ne tegyen a gyűjtőedénybe, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki!

A szelektív hulladék begyűjtését az év folyamán a következő napokon végezzük: január 10, február 07, március 07, április 04, május 02, május 30, június 27, július 25, augusztus 22, szeptember 19, október 17, november 14, december 12. 4.

Zöldhulladék gyűjtése: Társaságunk félévente ingatlanonként 4 db lebomló anyagból készült - és ezért kizárólag zöldhulladék gyűjtésére alkalmas - zsákot ad át az Önkormányzat részére, ahol az a lakosság számára térítésmentesen átvehető.

A zsákokban összegyűjtött zöldhulladékot a lakosok a gyűjtést megelőző napon az Önkormányzat által kijelölt gyűjtőpontra kihelyezhetik, ahonnan azt az alábbi időpontokban szállítjuk el: Nagydobos Olcsva: január16, január 30, február 02, április 17, május 15, június 12, július 10, augusztus 14, szeptember 11, október 09, november 13. Barabás Gelénes Lónya Mátyus Vámosatya: január 12, január 26, április 13, május 11, június 08, július 06, augusztus 10, szeptember 07, október 05, november 09. Az első két időpont a leszedett karácsonyfák összegyűjtésére szolgál, így azt kizárólag ezen időpontokban, a kuka mellé helyezzék ki. A fenti hulladékgyűjtési napok alól kivételt képeznek az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen módosulnak:

Eredeti Módosított Húsvét 2018. április 2 H 2018. március 31. SZO Karácsony 2018. december 25. K 2018. december 22. SZO Karácsony 2018. december 26. SZ 2018. december 23. V Újév 2019. január 01. K 2018. december 29. SZO

A teljes szolgáltatás díja 2018. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik. A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólítást küld, majd nemfizetés esetén kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. A fennálló tartozására részletfizetési megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 8 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni (a lenti elérhetőségeinkre címezve), azt követően a behajtási eljárást a NAV elindítja. A megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni. Amennyiben ügyfelünk a hulladékdíj megfizetéséhez havi rendszerességgel lakásfenntartási támogatást kap az Önkormányzattól, de a támogatási összeg a számlakészítést megelőzően nem kerül jóváírásra, vagy a kapott összeg nem fedezi a már fennálló tartozást, abban az esetben az ügyfél részére kiállított számla az aktuális fizetendő összeget és folyószámla egyenleget tartalmazza. Bármilyen további hulladékgazdálkodást, ill. számlázást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a fejlécben szereplő telefonszámokon érhető el. (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére az alábbi személyes ügyfélszolgálatokon: 4400 Nyíregyháza, Univerzum Üzletház (II.em 224) 4600 Kisvárda, Flórián tér 20. Hétfőtől – Szerdáig: 08:00 – 16:30 Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08:00 –16:30 Csütörtök: 07:00 – 19:00 Szerda: 07:00 – 19:00 Péntek: 08:00 – 12:00 Péntek: 08:00 – 12:00 4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4. 4700 Mátészalka, Kazinczy utca 2. 1/6. Hétfő, Péntek: 07:30 – 11:30 Hétfő: 07:00 – 19:00 Kedd, Csütörtök: 12:00 – 16:00 Kedd, Csütörtök: 12:00 – 16:00 Szerda: 07:00 – 19:00 Szerda, Péntek: 07:30 – 11:30