FELHÍVÁS PARLAGFŰ- ÉS EGYÉB GYOMMENTESÍTÉSRE

FELHÍVÁS PARLAGFŰ- ÉS EGYÉB GYOMMENTESÍTÉSRE!
Tisztelt ingatlantulajdonosok, lakosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. A hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Belterületen a jegyző ellenőriz, míg külterületen ez az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) feladata.
A kötelezettség elmulasztása esetén közérdekű védekezést kell elrendelni, mely azonnal végrehajtandó. A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét.
A közérdekű védekezés elrendelése mellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15.000 – 5.000.000 Ft.
A jogszabályi rendelkezések értelmében azonban nem csak a parlagfű, hanem az egyéb gyomnövények elleni védekezés is a földhasználó kötelessége kül- és belterületen egyaránt.

Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a föld használója köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelés, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módón veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és természet védelmét.

Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy használó) az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjába tartozó gyomnövények eltávolításáról nem gondoskodik, ezért az emberi egészség veszélybe kerül (pollenszórás megtörténik), vagy a szomszédos területeken a növények termesztés során problémát okoz, ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, közérdekű védekezés elrendelésére és növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

Ezúton kérünk minden lakost, és földhasználót, hogy az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében gondoskodjanak területeik gyommentesítéséről, ápolásáról, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartásáról!

Nagydobos, 2018. 06. 07.
Dr. Kovács Eszter
jegyző